Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

LẮP ĐẶT HỆ VIETFORM TẠI KHU NHÀ Ở EHOME

Hệ giàn giáo Vietform hiện đang được các nhà thầu quan tâm chuyển đổi vì tính hiệu quả thực tế ưu việt.

Tiêu biểu cho ứng dụng thực tế của sản phẩm Vietform của Cty Hồng Thịnh. Dưới đây là dự án Hồng Thịnh tư vấn biện pháp thi công và cung cấp tại Khu nhà Ehome - Tập Đoàn Nam Long làm chủ đầu tư.
Hiệu quả thực tế của sản phẩm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét