Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

GIÀN GIÁO VIETFORM GIẢI PHÁP CHỐNG ĐÀ BIÊN AN TOÀN - CHỐNG CONSOL VIETFORM

Chống đà biên là một ưu điểm của giàn giáo Vietform lắp đặt nhanh chóng, an toàn thi công đà biên, hiệu quả. 

Chống đà biên ( chống consol )  được thiết kế bằng ống thép Ø42 dày 2,0mm và dễ dàng lắp đặt liên kết kết với hệ khung chống.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét